Sortiment

Sortiment

Záložní zdroje

jinak také UPS záložní zdroje, jsou náhradní zdroje elektrického proudu 230V/50Hz a slouží k zajištění provozu elektrického přístroje nebo zařízení po dobu výpadku dodávky proudu z rozvodné sítě. Naše záložní zdroje splňují požadavky pro krátkodobý i dlouhodobý náhradní provoz oběhového čerpadla ÚT nebo krbu, plynové i automatické kotle na pevná paliva, kotelny, termické solární systémy, pohony garážových vrat a vjezdových bran. Přirozeně se také dají použít k zálohování celé řady zařízení v domácnosti, například TV, DVB-T nebo SAT přijímač, PC, chladnička, vzduchování rybičkám, topení a ventilace terárií, zálohování líhní a podobně.

Baterie do nářadí

Baterie pro akumulátorové nářadí jsou velmi žádaný a specifický artikl. Jak se ruční aku nářadí vyvíjí k dokonalosti, baterie do nářadí nasledují tento trend a mění se jejich napětí i náplň. Bohužel jsou tady naše zkušenosti spíš negativní. Jak ceny, například aku vrtaček, klesají, tak klesá i kvalita originálních výrobků. Je běžným jevem, že cena setu zakoupeného někde v akci je takřka shodná s cenou jediného nového kvalitního akumulátoru.

Baterie

Baterie = skupina elektrických článků a již zobecnělý název pro mobilní zdroje elektrické energie. Bateriemi napájíme zejména malé přístroje, přenosné elektrické nářadí a pomůcky nejrůznějších druhů, velikostí a výkonů. Od hodinek a ovladačů autoalarmu, přes akumulátory ručního nářadí a mobilních telefonů, až po auto - moto startovací akumulátory a trakční baterie elektrokol nebo invalidních vozíků.

Autobaterie

Autobaterie a motobaterie, jsou startovací akumulátory pro silniční vozidla, zemědělské stroje, zahradní traktory, ale i motorové čluny a sněhové skútry. Jsou to výkonné baterie zajišťující dostatek elektrického proudu nejen pro nastartování motoru, ale i pro provoz ostatních elektrických zařízení motorových vozidel. Vzhledem ke své specifické konstrukci se jejich užtí pro jiný účel nedoporučuje. A zvláštní pozornost je třeba věnovat údržbě, skladování, nabíjení a nakonec i recyklaci vysloužilých autobaterií. Drtivá většina z nich jsou olověné akumulátory a nebezpečí úrazu při práci s nimi je značné.

Záložní zdroje s vestavěnou baterií

jsou vhodným a nenákladným řešením zálohování oběhových čerpadel krbových kamen s teplovodním výměníkem, nebo malých topných systémů, jako třeba etážového topení s plynovým kotlem a podobně. Řešení je ideální pro chalupy, chaty a malé bytové instalace. Zpravidla se jedná o malé čerpadlo nebo kotel, kde oheň vyhoří za krátkou dobu. Doba provozu na baterii je určena konstrukcí zdroje a příkonem připojeného spotřebiče.

Záložní zdroje s externí baterií

jsou konstrukčně složitější zařízení určená pro dlouhodobý provoz a větší výkony. Díky tomu je širší možnost jejich použití, nicméně i jejich cena je vyšší. V našem případě se jedná o záložní zdroje 230V/50Hz s výkony 300W - 3kW a záložním bateriovým napájením 12 nebo 24V. Tyto záložní zdroje jsou vhodné pro oběhová čerpadla ústředního topení, kotle na plynná i pevná paliva, elektroniku a pohony solárních systémů pro ohřev vody a zálohování celých kotelen rodinných domů a bytových jednotek. Jak vidno jedná se o náročné aplikace s velkým příkonem a potřebou zálohování i desítek hodin. Součástí celého správně fungujícího systému jsou záložní baterie na které klademe také velký důraz.

Nabíječky

Nabíječky akumulátorů a baterií je nutné rozdělit nejen podle napětí a proudu, ale také podle druhu baterií, pro které jsou konstruovány. Každá z baterií má jiné požadavky, které nabíječky musejí splńovat.Z toho plyne, že zcela univerzální nabíječky neexistují. Konstrukčně to mohou být velmi jednoduchá, ale i složitá a procesorem řízená elektronická zařízení. Od složitosti se odvíjí užitná hodnota nabíječky, například možnost využití pro několik druhů baterií, ale také cena.

Baterie do naslouchadel

Naslouchadla, naslouchátka, kochleární implantáty. Všechny tyto pomůcky a přístroje pomáhají mnohým z nás vnímat zvuky okolního světa. Délka a kvalita jejich fungování závisí nejen na značce, ale také na kvalitě použité baterie do naslouchadla. Řekneme si, baterie do sluchátek, těch je celá řada a konkurence stlačila jejich ceny na minimum, není třeba se tím zabývat. Opak je pravdou. Baterie do naslouchadla velmi zatěžují rodinný rozpočet, jejich potřeba je totiž nezanedbatelná.

Led žárovky, pásky, zářivky, svítilny, adaptery, antény...

Kromě akumulátorů, baterií a záložních zdrojů, naše firma prodává LED žárovky, LED pásky a LED zářivky, sortiment klasických a úsporných žárovek, autožárovky, profesionální, osobní i čelové svítilny, reflektory, náhradní osvětlení, pokojové antény, adaptery k notebookům, tabletům a elektroinstalační prvky. Zákazníci u nás najdou nejen kvalitní výrobky a díly, ale také osobní přístup obsluhy s hlubokými technickými znalostmi a zkušenostmi.