Použití, zapojení a údržba záložních zdrojů

Použití, zapojení a údržba záložních zdrojů

Bateriové záložní zdroje, jsou náhradní zdroje proudu o napětí 230V 50Hz a v našem případě o výkonu od 60W do 3kW. Jejich úkolem je kontrolovat dodávku proudu z veřejné rozvodné sítě a při výpadku ji nahradit rovnocenným proudem vyrobeným z baterie. Eliminují rizika poškození zálohovaných systémů, zařízení a procesů, z důvodu výpadku proudu. Záložní zdroje jsou Vaše jistota!

Použití:
Oběhová čerpadla topení a solárních systémů ohřevu vody, kotle, kotelny, požární ventilace a čerpadla, domácí vodárny, čerpadla do vrtů, líhně, ventilace terárií a vzduchování akvárií a rybích sádek... použití je rozmanité a konkrétní projekt vyžaduje individuální řešení a proto nás neváhejte kontaktovat s dotazem. Všechny zdroje jsou uživatelsky jednoduché, snadno se instalují a po zprovoznění jsou zcela bezobslužné.
 
Zapojení:
Záložní zdroj vytváří tzv."izolovanou síť" a proto je třeba dodržet při jeho použití některá pravidla:
  • je vhodné zdroj ponechat stále zapnutý (např. mimo topnou sezónu), postará se, aby baterie byla ve Přpojení spotřebiče k záložnímu zdroji100% stavu a vždy připravená k použití
  • při odstávce zdroje je nutné ho nejen vypnout, odpojit od sítě a spotřebičů, ale také odpojit externí baterii, jinak hrozí nebezpečí úrazu el.proudem!
  • připojené spotřebiče a zařízení, musejí být zapojené dle platné normy-viz obrázek. Obě zapojení jsou správná. Dříve používané spojení vodičů PE a N u spotřebičů je nepřípustné a je zdrojem značných obtíží!
 
Údržba:
Zdroje jsou obecně bezúdržbové. Jedná se o elektronická zařízení, určená do vnitřního prostředí s běžnou mírou vlhkosti a prašnosti. Nedoporučujeme umístění blízko zdrojů tepla a v příliš prašném prostředí. Jedenkrát ročně, zdroj vyfoukejte proudem vzduchu a očistěte vnější plášť zdroje i externí baterie. Je-li baterie odpojená od zdroje, je nutné ji dobíjet každé 2-3 měsíce.
 
AGM a GELové záložní baterieExterní baterie:
Velikost (kapacitu) baterie volte v kombinaci příkonu spotřebiče a požadované době zálohování při výpadku. Doporučujeme uzavřené VRLA zálohovací baterie. V případě použití autobaterie je třeba vzít v úvahu že tato plynuje = je cítit, uniká hořlavý vodík a výpary jsou silně korozivní.
A protože každá baterie má svou životnost, je třeba na to brát ohled při koupi. U olověných baterií se pohybuje zpravidla v rozpětí 3 - 10 roků, podle typu. Chcete aby zálohování bylo spolehlivé za všech okolností. Provádějte proto test simulací výpadku nejméně 1x ročně před topnou sezónou a sledujte dobu, po kterou systém bezpečně pracuje. Jestliže je doba kratší než potřebujete, nechte zkontrolovat a případně vyměnit baterii, rádi poradíme ZDE.
 

Měření spotřeby a zjištění odběru zařízení:
Chápejme záložní zdroj jako elektrárnu a baterii jako zásobu energie. Pro správnou volbu obou z nich, ale potřebujeme předem vědět zásadní hodnoty, což jsou:

  • elektrický příkon který budeme zálohovat - pro správnou volbu zdroje
  • doba po kterou budeme zálohovat - pro správnou volbu baterie

Návod jak na to, najdete v popisu každého z našich záložních zdrojů, nicméně přesné hodnoty naměříte jen naším elektroměrem. Tato varianta je už ale nutná v případě zálohování domácích vodáren a kalových čerpadel, nebo chladích zařízení, kde odhady nefungují. Uspoří Vám ve všech případech mnoho peněz i starostí. Objednejte ZDE.